Üyelik ve Kullanım Koşulları

Taraflar

Bu bölüm Aksadan.com (“Biz”) ve Sizin (“Kullanıcı” veya “Siz”) (ücretli-ücretsiz ) genel ve kanuni sorumluluklarını içerir.

Aksadan.com üyelikleri 1 yıllıktır (365 gün).

Aksadan.com internet sitesini kullanmadan önce aşağıda yer alan ve Sizin (“Kullanıcı” veya “Siz”) aşağıda tanımlanan hizmetlerin kullanımını düzenleyen Kullanım Koşullarını ve Aksadan.com Gizlilik Politikasını (ikisi birlikte aradaki Sözleşmeyi oluşturmaktadır) dikkatli bir sekilde okuyunuz. Eğer bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, Aksadan.com internet sitesini herhangi bir amaçla kullanmayınız.

Bu sözleşme, “Siz” veya “Kullanıcı” olarak adlandırılan Aksadan.com veritabanlarının veya Aksadan.com internet sitesinin kullanıcısı ile “Aksadan.com”un sahibi olan Aksa İnovativ İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında kurulmaktadır.

Aksadan.com Hizmetleri

Bu sözleşme, Aksadan.com tarafından aşağıda yer alan hizmetleri kapsamaktadır.

Aksadan.com, Aksa İnovativ İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin bir ürünü ve veritabanı adıdır. Aksadan.com internet sitesi tarafından verilen hizmetler ve Aksadan.com hizmetleri, Aksadan.com veritabanları, verileri ve ürünleri bu kullanım koşullarında Aksadan.com Gizlilik Politikasında toplu olarak “Aksadan.com Hizmetleri” olarak anılacaktır. İşbu belge sözleşmenin nelerden oluştuğunu açıklamaktadır ve kullanım koşullarını belirtmektedir.

Aksadan.com ile yazılı olarak aksine bir anlaşmaya varılmadıkça, Aksadan.com ile aranızdaki sözleşme daima en azından işbu belgede belirtilen şart ve koşulları içerecektir.

“Aksadan.com Hizmetleri”ni kullanmaya başladığınız andan itibaren işbu belgede belirtilen şart ve koşulları anlamakta ve kabul etmektesiniz.

“Aksadan.com Hizmetleri”, merkezi olarak Aksadan.com tarafından yönetilen ve Aksadan.com tarafından kullanılan bir yöntemle derlenip, işlenip ve organize edilen ticari verileri ilgili diğer bilgi ve hizmetlerle birlikte sağlayan bir ticari bilgi hizmetidir.

“Aksadan.com Hizmetleri”nin büyük çoğunluğu herkese açık olmayıp belirli bir ücret karşılığı ücret ödeyen Siz veya kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Ücretli veya üyelik gerektiren “Aksadan.com Hizmetleri”ne üye veya kayıt olmakla, bu Kullanım Koşullarını ve Aksadan.com Gizlilik Politikasını (sözleşmeyi) kabul edip onaylamaktasınız.

Aksadan.com, genellikle sadece kendi tasarrufu ile ve önceden haber vermeksizin Size veya genel olarak kullanıcılara “Aksadan.com Hizmetleri”ni (“Aksadan.com Hizmetleri” kapsamındaki herhangi bir özelliği) sürekli veya geçici olarak vermeyi durdurabilir. Diğer taraftan Kullanıcı, “Aksadan.com Hizmetleri”ni kullanmayı her an özel olarak bildirimde bulunmadan bırakabilir.

Aksadan.com tarafından kullanıcı adınızın ve şifrenizin kullanımının engellenmesi durumunda, Aksadan.com tarafından sunulan Aksadan.com Hizmetleri”ne veya diğer içeriklere erişminizin ve kullanımınızın engelleneceğini kabul etmekte ve onaylamaktasınız.

Aksadan.com, “Aksadan.com Hizmetlerini” şekil ve içerik itibariyle önceden haber vermeksizin, değiştirme ve ekleme hakkını saklı tutar. Aksadan.com, sağladığı hizmetlere tek taraflı olarak sınırlama getirebilir.

Aksadan.com Hizmetleri, Aksadan.com’un rakibi konumunda olan veya Aksadan.com ile benzer faaliyetler gösteren ve üçüncü kişilere herhangi bir şekilde ürün ve hizmet sunan herhangi bir kişi veya organizasyon tarafından kullanılamaz.

“Kullanıcının” veya “Sizin” Yükümlülükleriniz

Aksadan.com internet sitesi aracılığıyla sunulan Aksadan.com Hizmetlerinin kullanımı ile ilgili risk kullanıcılara/size aittir.

“Aksadan.com Hizmetleri”i sadece bu sözleşmedeki şartlar ve ilgili yasal alanlarda uygulanan kanun, yönetmelik, genelgeler veya diğer yasal mevzuatta benimsenmiş uygulamalar veya kuralların izin verdiği amaçlar için ve yasal çerçevede kullanmayı kabul etmektesiniz.

“Aksadan.com Hizmetleri”ni, ürünlerini ve bilgilerini hiçbir amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, herhangi bir şekilde ticaretini yapmamayı, pazarlama yapmamayı, dağıtımını yapmamayı, yayımlamamayı, transfer etmemeyi, yeniden satmamayı veya otomatik olarak indirme-downloading yapmamayı kabul etmektesiniz (şirketin/kurumların iç kullanımı hariç).

Aksadan.com, Aksadan.com Hizmetlerine geçerli bir üyeliği olduğu sürece Size/Kullanıcıya, sadece kurum/organizasyon içi kullanıma yönelik bu sözleşmedeki hükümler çerçevesinde “Aksadan.com Hizmetleri”ne ulaşma ve kullanma imkanı veren kişisel ve transfer edilemez bir kullanım hakkı sağlamaktadır. Siz veya Kullanıcı, bu sözleşme ile sağlanan kullanım haklarını başkasına tahsis edemez, devredemez, satamaz, şirket/kurum içi kullanım dışında üzerinde tasarrufta bulunamaz ve özellikle Kullanıcı başka birisine Aksadan.com Hizmetlerinden yararlanması için anılan kullanım hakkını kullandırtamaz.

Kullanıcı ve Üye, “Aksadan.com Hizmetleri” tarafından sorulan tüm sorulara doğru cevap vermek sorumluluğundadır. Bazı “Aksadan.com Hizmetleri”ne erişmek için kayıt işlemleri veya “Aksadan.com Hizmetleri”ni sürekli kullanımınız kapsamında kendiniz ile ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek zorunda kalabilirsiniz. Aksadan.com’a verdiğiniz kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.

Aksadan.com tarafından sunulan hizmetlere ve söz konusu hizmetlerin bağlı olduğu sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul etmektesiniz.

“Aksadan.com Hizmetleri”ni spamming veya yasa dışı istenmeyen pazarlama amaçlarıyla kullanmak kesinlikle yasaktır.

Aksadan.com’un maruz kalacağı kayıp ve zararlar da dahil olmak üzere bu metin kapsamındaki sorumluluklarınızın ihlalinden ve bunun doğurduğu sonuçlardan münhasıran sorumlu olduğunuzu ve ihlallere ilişkin olarak Aksadan.com’un ne size ne de üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

“Aksadan.com Hizmetleri” “olduğu gibi” verilmektedir ve Aksadan.com, işbu “Aksadan.com Hizmetleri”ne ilişkin hiçbir garanti vermemektedir.

Aksadan.com, internet sitesinin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer söz konusu sitelerde yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse Aksadan.com bu konuda bir sorumluluk taşımaz.

Bu sitede bulunan internet bağlantıları (linkler) ile ilgili her türlü risk kullanıcıya aittir.

Aksadan.com, üyelik bilgilerinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Aksadan.com hizmetlerini ticari amaçlar dışında hiç bir şekilde kötü amaçla kullanamaz.

Ücretlendirme ve Güvenlik

Aksadan.com Hizmetlerinin ücretli kısmını kullanmak isteyen Kullanıcıların, Aksadan.com tarafından zaman zaman tutarı belirlenen ve geri ödenmeyen bir ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Kredi kartı ile yapılan Yıllık Aksadan.com Üyelik Hizmet Satışlarının (Verilen siparişlerin) iadesi ve iptali yoktur.

Aksadan.com Hizmetlerine erişmesi için kredi kartı ile ödeme seçeneği sunulması amacıyla Kullanıcının kredi kartı bilgileri talep edilebilir. Diğer benzer iletişim sistemleri gibi, internet üzerinden bilgi göndermede teknik takip riski bulunmaktadır. Aksadan.com, teknik takibi en aza indirmek için tüm normal önlemleri almasına rağmen, bu şekilde gönderilen bilginin riskinden Kullanıcı kendisi sorumludur ve Aksadan.com bu tür bilginin transfer güvenliğinde herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Aksadan.com Hizmetlerine ulaşmak için, Kullanıcı Aksadan.com tarafından zaman zaman yayımlanan ek kullanım koşullarına uyar.

Kullanıcı, yetkili olmayan üçüncü kişilerin Kullanıcı üzerinden Aksadan.com Hizmetlerine erişmesine izin veremez ve Aksadan.com tarafından yayımlanan güvenlikle ilgili talimatlara uyar. Ücretli üyelik gerektiren Aksadan.com Hizmetlerine erişebilmek için Kullanıcı, Aksadan.com tarafından verilen veya onaylanan kullanacı adı ve şifreleri kullanır. Kullanıcı, Aksadan.com tarafından verilen veya onaylanan kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur ve söz konusu kullanıcı adını ve şifreyi başkalarına gösteremez/kullandırtamaz.

“Aksadan.com Hizmetleri”ne erişimde kullandığınız kullanıcı adı ve şifrelerinizin gizliliğinin korunmasının sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmekte ve anlamaktasınız.

Bu çerçevede, kullanıcı adı ve şifreniz aracılığıyla gerçekleştirilen tüm hareketler için Aksadan.com’a karşı münhasıran sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

Şifrenizin veya hesabınızın izinsiz kullanıldığını fark ettiğiniz anda hiç vakit kaybetmeden Aksadan.com’a haber vereceğinizi kabul etmektesiniz.

Kullanıcı adı ve şifreniz aracılığıyla Aksadan.com’da eriştiğiniz verileri Aksadan.com Gizlilik Poliitkası ve Kullanım Koşulları çerçevesinde kullanacağınızı anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Kullanıcı, Aksadan.com’a belirttiği GTİP kodlarında ve ürünlerinde sınırsız sayıda firma profili indirebilir. Kullanıcının, Aksadan.com’a belirtiiği GTİP kodları ve ürünleri dışında ise download yapamaz .

Yıllık veri indirme hakkı yıllık tahsis edilir ve bir sonraki yıla devredilemez.

Sahiplik ve Fikri Mülkiyet Hakları

Aksadan.com, “Aksadan.com Hizmetleri” üzerindeki tüm hukuki haklara, kanuni mülkiyete ve kazanca, “Aksadan.com Hizmetleri” kapsamında varolan tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere (işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve dünyanın neresinde varolduklarına bağlı olmaksızın), sahip olduğunu onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, Aksadan.com Hizmetleri Aksadan.com tarafından gizli olduğu belirtilen bilgileri içerebilir ve Kullanıcı Aksadan.com’un önceden yazılı izni olmadan bu bilgileri açıklayamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.

Aksadan.com ile aksine yazılı bir sözleşme yapmadıkça, işbu Kullanım Koşullarındaki hiçbir hüküm size Aksadan.com’un ticari unvanını, ticari markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını ve diğer belirleyici marka özelliklerini kullanma hakkını vermemektedir.

Kullanıcı, Aksadan.com Hizmetleri üzerinde veya Kullanıcının Aksadan.com Hizmetlerini kullanarak derlediği veriler üzerinde herhangi bir hak elde etmediğini kabul etmektedir. Kullanıcı Aksadan.com’a ait herhangi bir telif hakkı sembolünü veya diğer belirleyici marka özelliklerini veya bilgilerini değiştiremez veya kaldıramaz.

Kullanıcı veya Siz Aksadan.com Hizmetlerinin herhangi bir bölümünü değiştiremez, başka şekle sokamaz veya herhangi bir şeye uyarlayamaz ve Aksadan.com Hizmetlerine izinsiz erişmek için herhangi bir yazılım veya teknik kullanamaz veya Aksadan.com Hizmetlerine zarar verebilecek herhangi bir yazılımı kullanamaz. Kullanıcının Aksadan.com Hizmetlerinden yararlanması/ kullanması esnasında herhangi bir hacking yöntemini veya tekniğini kullanması kesinlikle yasaktır.

Aksadan.com’un internet sitelerinin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı Aksadan.com’a aittir. Ayrıca bu sitelerin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Aksadan.com internet sitelerinde bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Aksadan.com’a aittir.

Reklamlar

Aksadan.com’un bazı internet hizmetleri reklam gelirleri ile desteklenmektedir ve işbu “Aksadan.com Hizmetleri”nde reklam ve promosyonlara yer verilebilir. Bu reklamlar, “Aksadan.com Hizmetleri” nde yer alan bilgilerin içeriğini, “Aksadan.com Hizmetleri” aracılığı ile sorulan soruları ve diğer bilgileri hedefleyebilir.

Aksadan.com, sunduğu “Aksadan.com Hizmetleri”ne bu tip reklamları koyabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Aksadan.com, “Aksadan.com Hizmetleri” nde yapılan reklamın kapsamını, içeriğini, şeklini ve diğer özelliklerini size önceden bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.

Reklamların tam ve doğru olduğuna; Aksadan.com’un sunduğu “Aksadan.com Hizmetleri” nde yapacağı herhangi bir değişiklik veya “Aksadan.com Hizmetleri” nde verilmesinde herhangi bir sürekli veya geçici durdurma; “Aksadan.com Hizmetleri” nde kullanımınız sonucu veya aracılığı ile korunan veya iletilen verilerin silinmesi, bozulması veya saklanamaması; Aksadan.com ’a doğru kullanıcı adı ve şifre bilgilerini vermemeniz; şifrenizi veya kullanıcı adı bilgilerinizi güvenli ve gizli tutamamanız durumunda Aksadan.com, Aksadan.com’un İştirak ve Bağlı Kuruluşları ve lisansörleri size karşı yükümlü olmayacaklardır.

Yukarda beliritlen Aksadan.com’un sorumluluğundaki sınırlamalar, Aksadan.com’un bahsi geçen zararların doğma olasılığından haberdar edilmiş olması veya bu olasılığın farkında olması gerektiğinden bağımsız olarak uygulanacaktır.

Aksadan.com internet sitelerinde yer alan şirket, kurum veya kişilerin vermiş olduğu ilan-iletişim bilgilerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. Aksadan.com internet sitelerine ilan veren kişi veya kurumlar ilanda bulunan her türlü bilginin tek sorumlusudur.

Kullanıcıların diğer ilanları değiştirme çabaları ve sitenin genel güvenliğini tehdit edecek çalışmalar; sitede kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyebilecek faaliyetler; virüs aracılığıyla Aksadan.com sitelerinin çalışmasına engel olma eylem ve faaliyetleri kesinlikle yasaktır.

Koşulların Değiştirilmesi

Aksadan.com zaman zaman Kullanım Koşullarında değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığında, Aksadan.com kullanım koşullarının yeni bir kopyasını internet adreslerinden erişilebilir hale getirecektir. Aksadan.com internet sitelerine girerek o an için geçerli olan koşulları kabul etmiş olacağınızdan her defasında söz konusu koşulları kontrol etmeniz gerekir.

Eğer “Aksadan.com Hizmetleri”ni, Kullanım Koşullarının değiştiği tarihten sonra kullanırsanız, Aksadan.com sizin bu kullanımınızı yenilenen kullanım koşullarının kabülu olarak değerlendireceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Diğer Şartlar ve İçerikler

Eğer Kullanıcı, Aksadan.com ile bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapmak için gerekli hukuki yaşta değilse, Kullanıcı Aksadan.com Hizmetlerini kullanamaz ve Kullanım Koşullarını kabul edemez.

 “Aksadan.com Hizmetleri” başka internet sitelerine, içeriklere ya da kaynaklara bağlantılar verebilir. Aksadan.com’un bu tip harici siteler ya da kaynakların kullanılırlıklarından sorumlu olmadığını ve bu tip internet siteleri, linkler ya da kaynaklarda bulunan herhangi bir reklamı, içeriği, ürünü, bilgiyi veya diğer maddeleri onaylamadığını Kullanıcı peşinen kabul eder.

Kullanıcı, bu harici sitelerin veya kaynakların varlığından ya da bu internet siteleri veya kaynaklarda bulunan veya bu internet siteleri ve kaynaklardan erişilebilen her türlü reklam, ürün, bilgi veya diğer malzemenin bütünlüğüne, doğruluğuna ve mevcudiyetine duyacağı güvenden dolayı maruz kalacağı her türlü kayıp veya zarardan Aksadan.com’un sorumlu olmadığını kabul eder.

Yasal Uyarı ve Uygulanacak Hukuk

Aksadan.com internet siteleri ve içeriklerindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası metinleri esas alınacak olup, İstanbul – Türkiye mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşlemler de İstanbul-Türkiye’den yürütülecektir. Ayrıca, üçüncü taraflar aracılığı ile anlaşma sağlanması yoluna gidilmez.

Aksadan.com’un kullanım koşullarında yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çözümü yürürlüğe koymaması ya da uygulamaması Aksadan.com’un haklarından resmen feragat ettiği anlamına gelmez ve bu haklar veya çözümler Aksadan.com için geçerli olmaya devam eder.

Bu konuda karar vermeye yetkili olan herhangi bir mahkeme, Kullanım Koşullarındaki hükümlerden herhangi birinin geçersiz olduğuna karar verirse, işbu hüküm Kullanım Koşullarındaki diğer hükümleri etkilemeden Kullanım Koşullarından çıkartılacaktır. Kullanım Koşullarının geri kalan hükümleri yürürlükte ve icra edilebilir olmaya devam edecektir.

Aksadan.com Hizmetleri, Aksadan.com’un rakibi konumunda olan veya Aksadan.com ile benzer faaliyetler gösteren ve üçüncü kişilere herhangi bir şekilde ürün ve hizmet sunan herhangi bir kişi veya organizasyon tarafından kullanılamaz.